Tailor-made lessons / Индивидуален подход

В езиков център Матеви обръщаме внимание на всеки един курсист и предлагаме различни видове обучение и комбинации от тях. Вие може да избирате между индивидуално обучение, обучение в група и консултирано самообучение. С нашия гъвкав подход, квалифицирани преподаватели и дългогодишен опит в чуждоезиковото обучение можем да ви предложим най-доброто, за да повишите вашите комуникативни езикови умения или да ви подготвим за международен сертификат. С всеки обучаем определяме среща – разговор с цел да предложим най-подходящата учебна програма, отговаряща на вашите изисквания.

Предимства на индивидуалното обучение:

  • - занятията се провеждат в удобно за вас време
  • - възможност за променяне на дните и часовете на занятиятията
  • - обучението е изцяло съобразено с темпото ви на учене и усвояване
  • - специално разработена програма за вашите нужди и цели
  • - възможност за работа само на един компонент – разговор, граматика, лексика, писане, четене или слушане
  • - възможност за комбинация с консултирано самообучение
Уеб дизайн и оптимизация: