Самообучение

Библиотеката на езиковия център разполага с:

  • оригинални учебници
  • граматични и лексикални помагала
  • автентични видео и аудио материали
  • мултимедийни продукти
  • достъп до интернет

Центърът дава възможности за постигане на Вашите цели чрез:

  • индивидуално изготвени програми
  • индивидуално съчетание на разнообразни учебни материали
  • индивидуално консултирани разнообразни дейности
  • използване на най-съвременни технически средства и продукти
  • гъвкаво използване на вашето свободно време
Уеб дизайн и оптимизация: