FCE, CAE, IELTS, TOEFL пробни изпити

Провеждането на пробен изпит включва:  изпитни материали, провеждане и оценка на теста в реални изпитни условия. Пробните изпити ви дават възможност да:

  • проверите готовността си да се справите успешно с избрания от вас изпит;
  • тренирате умението си да се справяте със задачите в рамките на времевото ограничение

При успеваемост над 60% може да получите сертификат с оценка от пробния изпит и информация за достигнатото нивото според Европейската езикова рамка.

Важно е да се знае, че изпитите FCE и  CAE са едни от  най-широко признатите в света и са с безсрочна валидност.

Подготовката за тях започва след около 600 уч. часа обучение по английски.

Изпитите IELTS и TOEFL имат валидност две години. Те също се признават от различни университети и институции по цял свят в зависимост от точките, които сте изкарали.

Провеждането на истинските изпити се извършва от други институции и цената за явяването на подобен изпит и получаване на сертификат е различна.

Уеб дизайн и оптимизация: