Обучение и работа в чужбина

Изберете си тема и ни се обадете. Ще ви подготвим за:

  • Кандидатстване  и интервю за работа
  • Кандидатстване в университети в чужбина и писане на мотивационно писмо
  • Пътуване в чужбина
  • Интервю за кандидатстване за виза по програмата: Work and Travel

Препоръчително ниво на владеене на английски: В 1

Уеб дизайн и оптимизация: